English || नेपाली

Government of Nepal Government of Nepal
Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperative
Department of Agriculture
Agribuniness Promotion And Marketing Development Directorate
Agricultural Commodity Export Promotion Programme
flag
Categories
Payment for Bills


Visitor Counter

Website counter
Downloads
1 Annual Report 2073/74 DOWNLOAD
2 कृषि बस्तुहरुको आयात निर्यात विवरण आ.व. २०७२-०७३ DOWNLOAD
3 अलैंचीको वेयरहाउस व्यवस्थापन र संचालन कार्यविधि २०७४ DOWNLOAD
4 प्रशोधन कारखाना स्थापना(अदुवा र बेसार) अनुदान कार्यविधि ,२०७२ DOWNLOAD
5 Annual program F. Y. 2073/074 DOWNLOAD
6 Import and export report 2071/072 DOWNLOAD
7 Import Export 2070/71 DOWNLOAD
8 प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउन ब्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ DOWNLOAD
9 कृषि वस्तु निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सःशर्त व्याज अनुदान उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७० DOWNLOAD
10 राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०६९ DOWNLOAD
11 प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९ DOWNLOAD
12 Interest Subsidy Karyabidhi DOWNLOAD
13 ICS karyabidhi DOWNLOAD
14 organic krishi margadarshan DOWNLOAD
15 Import Export 2069 DOWNLOADCopyright 2018 @ ACEPP
Powered By: Himalayan IT