English || नेपाली

Government of Nepal नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय
कृषि वस्तु निर्यात प्रवर्धन कार्यक्रम
flag
प्रकार
भुक्तानीका लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण
सम्बन्धित लिन्क


Visitor Counter

Website counter

परिचय

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकासका लागि निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । सरकारी तथा नीजि क्षेत्रको समेत सहभागितामा कृषि जन्य वस्तुहरुमा आधारित उद्योग एवं व्यवसायको प्रवर्द्धन, आन्तरिक बजार विकास र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु बजार विकासको मुख्य मुख्य दायित्व हुन आउँछ । कृषि जन्य वस्तुहरुको उपयुक्त बजार प्रवर्द्धन हुन नसक्नु, निर्यात प्रवर्द्धनमा अनेक व्यवधानहरु आउनु जस्ता क्रियाकलापले कृषिको उत्पादन अपेक्षित रुपमा बृद्धि हन सकिरहेको छैन । यिनै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई थप व्यवस्थित गरी बजार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुयाउन कृषि निति २०६१ तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति २०६३ ल्याइएको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनिसकेको वर्तमान सन्दर्भमा गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी कृषि उपजको उत्पादन गरि वस्तुको राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात पहुँच र निर्यात प्रवर्द्धनमा थप योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य अनुरुप कृषि विभाग, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथ बजार विकास निर्देशनालय अन्तर्गत आ.ब. ०६१।६२ मा कृषि वस्तु निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको स्थापना भएको हो /कान्चनराज पाण्डे
आयोजना निर्देशक


सुचना अधिकारी


सुचना अधिकारी
गोपाल शर्मा लामिछाने
बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत
मोवाइल नं.: ९८४१३७३९८७
सहायक सूचना अधिकारी
सम्झना कोइराला

कृषि अर्थ विज्ञ
मोवाइल नं. ९Copyright 2018 @ ACEPP
Powered By: Himalayan IT