English || नेपाली

Government of Nepal Government of Nepal
Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperative
Department of Agriculture
Agribuniness Promotion And Marketing Development Directorate
Agricultural Commodity Export Promotion Programme
flag
Categories
Payment for Bills


Visitor Counter

Website counter
Notice Room

Notice of National Organic Agricultural Accreditation body to organic certifying bodies to apply for Accreditation


[+] more | 2018/02/09

प्रांगारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणिकरण शुल्क अनुदान प्राप्तीका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना


[+] more | 2018/02/08

प्रांगारिक कृषि प्रमाणिकरण शुल्क अनुदान प्राप्तीका लागि छनौट भएका संस्थाहरु


[+] more | 2017/06/27

अलैंचीको वेयरहाउस व्यवस्थापन र संचालन कार्यविधि २०७४


[+] more | 2017/06/14

कृषि वस्तुको प्रांगारिक प्रमाणिकरण गर्नका लागि आ.व.२०७३/०७४ का लागि सम्बन्धन प्राप्त गरेका प्रांगारिक प्रमाणिकरण निकाय


[+] more | 2017/06/14

अदुवा/वेसार वासिङ्ग र प्रशोधनको लागि कारखाना स्थापनामा ५०% अनुदान कार्यक्रम


[+] more | 2017/05/26

परामर्शदाता छनौट सम्बन्धी सूचना


[+] more | 2017/04/12

परामर्शदाताबाट आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना


[+] more | 2017/03/10

अदुवा र वेसार वासिङ्ग र प्रशोधनका लागि, कारखाना स्थापनामा ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी पुन: सूचना


[+] more | 2017/02/19

प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान प्राप्तीका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना


[+] more | 2017/01/24

अदुवा र वेसार वासिङ्ग र प्रशोधनका लागि, कारखाना स्थापनामा ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना


[+] more | 2017/01/08

Notice of National Organic Agricultural Accreditation Body to Organic Certifying Bodies to Apply for Accreditation


[+] more | 2017/01/08

राष्‍ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण निकायलाई सम्बन्धनका लागि आवेदन पेश गर्ने बारे सूचना


[+] more | 2016/12/15

Annual program F. Y. 2073/074


[+] more | 2016/09/05

नेपालमा कृषि बस्तुको प्रांगारिक प्रमाणिकरण गर्नका लागि सम्बन्धन प्राप्त गरेका प्रांगारिक प्रमाणिकरण निकायहरु


[+] more | 2017/06/14Copyright 2018 @ ACEPP
Powered By: Himalayan IT