English || नेपाली

Government of Nepal Government of Nepal
Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperative
Department of Agriculture
Agribuniness Promotion And Marketing Development Directorate
Agricultural Commodity Export Promotion Programme
flag
Categories
Payment for Bills


Visitor Counter

Website counter
News Room

कृषि वस्तुको प्रांगारिक प्रमाणिकरण गर्नका लागि आ.व.२०७३/०७४ का लागि सम्बन्धन प्राप्त गरेका प्रांगारिक प्रमाणिकरण निकाय

Published By: | 2017/06/14


कृषि वस्तुको प्रांगारिक प्रमाणिकरण गर्नका लागि आ.व.२०७३/०७४ का लागि सम्बन्धन प्राप्त गरेका प्रांगारिक प्रमाणिकरण निकाय ।प्रमाणिकरण निकायको नाम: नेप.सर्ट (NEP.CERT)

ठेगाना: सामाखुसी, वार्ड नं २९, काठमाण्डौ

फोन नं.: ०१–४३८७१९९, ०१–४०२०१०१

              ९८५११२०३५७ (महेश्वर घिमिरे)

इमेल: nepcert@gmail.com

प्रांगारिक प्रमाणिकरण गर्ने क्षेत्र: कृषिजन्य उत्पादन, पुष्प उत्पादन, जडिबुटी तथा वनजन्य   उत्पादन, प्रांगारिक मल र विषादि उत्पादन, र उपरोक्त वस्तुहरुको प्रशोधित उत्पादन  
Copyright 2018 @ ACEPP
Powered By: Himalayan IT